BRÉSIL (02) : Crianças do Mundo

Verantwoordelijke ter plaatse : Evelyne et Michel van der Meersch

Budget 2011 : 27.000 €

Crianças do Mundo is een vzw. in 1987 gesticht door een belgisch echtpaar Evelyne en Michel van der Meersch, met als doel kinderen en adolescenten te helpen. Hun tehuis bevindt zich in de staat Minas Gerais. De kinderen worden opgevangen in 4 verschillende afdelingen, alle met hetzelfde doel, respect, liefde, opvoeding en opleiding geven voor een betere toekomst.

Het vroegere internaat is stopgezet in 2007, maar vangt nog kinderen op bij tijdelijke moeilijkheden in hun families of ontvangt groepen kinderen tijdens weekends en vakanties.

Het centrum voor eerste opvang, gelegen in het stadscentrum vangt een 40-tal jongens en meisjes op van 8 tot 12 jaar, de meesten uit de favela.

Het activiteitencentrum organiseert voor een honderdtal kinderen van 7 tot 13 jaar, studies, sport, theater, handenarbeid, informaticaopleiding, bakkerij…

Een gemeenschapshuis in de favela wordt beheerd door 4 zusters van de Providence van St.André. Hier is een infirmerie voor opvang van zieken of ongevallen en hier wordt aan meisjes en vrouwen snit en naad geleerd opdat zij wat zouden kunnen bijverdienen.

Gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen, tekort aan motivatie leiden tot veel mislukkingen, maar toch kunnen Michel en Evelyne en Michel terug blikken op veel oud-studenten die zeer goed slagen in hun professioneel en -privé leven.

Met de financiële crisis komt de financiering in gevaar, 35 salarissen, dagelijks 300 maaltijden, enz…

Onze hulp is meer dan ooit belangrijk.

Plus d'info: www.criancasdomundo.org