COLOMBIE (46) : Medellin

Verantwoordelijke ter plaatse : O.N.G. Proyectarte

Referentie persoon : Cristine Meert

Cristine Meert is een enthousiaste en dynamische Luxemburgse. Na haar universiteitsstudies in communicatie en wetenschappen vertrekt ze naar Colombia en daar is ze nog altijd. Zij werkt met kinderen en ontdekt hoe belangrijk artistieke opleiding kan zijn voor hun psychologische en sociale vorming.

Het project Proyectando Suenos bereikt 400 jongeren uit de marginale zones rond Medellin, zones van extreme armoede, uitsluiting en geweld.

Gebruikmakend van een pedagogie gebaseerd op artistieke creativiteit en participatie tracht het project bij kinderen hun persoonlijkheid en hun sociale omgang te versterken en een doel aan hun leven te geven. Ter gelijkertijd werkt Proyentarte met de families van deze jongeren om de familiale banden te verbeteren en het geweld te verminderen.

Proyectando Suenos werkt in partnerschip met andere organisaties die beroepsopleiding bevorderen en studiebewijzen toekennen voor hogere opleiding.

Proyectando Suenos bouwt voort op twee vroegere projecten en wil de opgedane ervaring nu uitbreiden naar meerdere wijken. Onze hulp draagt de kosten voor het nodige artistiek en pedagogisch materiaal om het project uit te breiden in 2011.