ETHIOPIE (42) : M.C.R.C. [Mother and Child Rehabilitation Centre]

Responsable sur place : Jutta De Muynck

Budget 2011 : 10.000 €

Jutta De Muynck is een professionele psychologe die in 2002 samen met haar echtgenoot naar Ethiopie is getrokken. Zij is zeer gevoelig voor de ellende van de kinderen die geen kans hebben om school te volgen evenals voor het seksueel geweld waarvan vrouwen het slachtoffer zijn. Gedurende 2 jaar helpt zij een priester in een school van 80 kinderen. Zij levert didaktisch materiaal, frist de klaslokalen op, vormt Ethiopische onderwijzers en verzorgt de gezondheid van de kinderen.

In 2009 richt zij MCRC op met als doel zorg te dragen voor de opvoeding van arme kinderen alsmede voor de revalidatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld of van aids. Zij richt met dat doel een opvangcentrum op waar creativiteit, dans, borduurwerk en naaiwerk aan bod komen.

In 2010 verwerft zij het statuut van ngo. Het centrum huisvest 160 kinderen.

Zij schrijft ons: “Dank zij uw hulp kunnen 62 kinderen nu naar een goede school gaan. Zij dragen uniformen, goede schoenen en een welgevulde boekentas. Dank zij uw hulp leven 20 families niet meer in een hut maar in een huisje van 20m2 met één of twee kamers. Dank zij uw hulp kunnen wij medische spoedgevallen verzorgen voor moeders en kinderen die geneesmiddelen en medische verzorging nodig hebben. Dank zij uw hulp kunnen wij steun bieden aan 18 moeders die aan hiv lijden en psychologische, psychiatrische en medische steun nodig hebben evenals een speciale behandeling om hun gezondheid te herstellen. Dank zij uw hulp kunnen wij voor hun kinderen melk kopen."

Meer info: www.mcrc-addisababa.org