El SALVADOR (07) : S.A.S.E.L.

Verantwoordelijke ter plaatse : William Aragon

Don 2012 : 20.000 €

Ten gevolge van de burgeroorlog in zijn land (1980-1994) werd zijn familie uitgemoord. Om te ontsnappen uit een mogelijke opeising door het Salvadoraanse leger als kindsoldaat werd hij als 13-jarige opgenomen in een pleeggezin in Schilde. Hij verbleef in Schilde van 1985 tot 1995. Bij zijn aankomst kon hij amper lezen, schrijven, optellen en aftrekken. Vrij snel kon hij zijn intellectuele achterstand ophalen. Na een half jaar kon hij mee in de basisschool Sint-Wijbrecht te Schilde, sprak hij Nederlands en Frans en hij had zich aangepast aan zijn West-Europese cultuur. Hij bleef nochtans contact houden met zijn eigen cultuur. Dagelijks werd er thuis over zijn land gesproken en hij volgde de politieke evolutie op de voet. Nadat hij zijn A.S.O. diploma behaalde aan het Grafinstituut te Turnhout (1994) keerde hij terug naar zijn land om er aan de Jezuïeten universiteit UCA een diploma te behalen in bedrijfspsychologie, klinische psychologie en communautaire psychologie. Zijn doel was zijn, door de burgeroorlog, getraumatiseerde landgenoten te helpen.

In zijn land werd hij geconfronteerd met de totale armoede van de indianengemeenschap van El Zaite, een gehucht in de jungle rond het stadje Zaragoza. De gemeenschap bestaat uit vluchtelingen van de burgeroorlog. Ze hebben zich gevestigd op de helling in de jungle, stortplaats van de hoofdstad El Salvador. Daar proberen ze te overleven. Hun eten bestaat enkel uit maïskolven en bruine bonen (maximum 1 maal per dag) met zware ondervoeding en ziekte tot gevolg. Het gebrek aan drinkbaar water, aan elke vorm van hygiëne veroorzaakt dodelijke epidemieën, de mensen zijn analfabeet en ten gevolge van de burgeroorlog zwaar getraumatiseerd.

Voor deze gemeenschap wil William Aragon een toekomst. Basis is onderwijs. Met de hulp van zijn Belgische pleeggezin en vrienden start hij het project SASEL. Kinderen krijgen gevarieerde voeding klaargemaakt door de moeders, dit om ze inzicht te geven in gezonde voedingsgewoonten. Door privésponsoring kunnen 2 bouwvallige kamertjes gekocht worden. Ze worden door de mensen zelf verbouwd tot klaslokalen. Er worden een gasvuur en een koelkast aangeschaft en een eerste toilet wordt in El Zaite gebouwd. Klaslokalen worden bijgebouwd. Wegen aangebracht. Elektriciteit verhoogt de veiligheid in het dorp.

Vzw SASEL is ook een medisch project en aan tewerkstelling wordt gedacht. SASEL organiseert praatgroepen, vormingssessies, catechese.

SASEL biedt de kinderen van El Zaite een toekomst vanuit verschillende invalshoeken : onderwijs, jeugdbeweging, voeding, medische zorg, opvoeding en scholing van ouders, concrete verbetering van de levensomstandigheden van de hele gemeenschap.

De scholing van de kinderen is voor William een zeer belangrijk punt.

Meer info: www.sasel.be