Zambie (01) : Abantu-Zambia

Verantwoordelijke ter plaatse : Sybille du Parc Locmaria

Don 2012 : 10.000 €

De vzw ABANTU-ZAMBIA is in 2003 door de familie du Parc de Locmaria gesticht. Onze vereniging financiert de studies van kinderen die hun lager onderwijs met vrucht hebben beëindigd en die hun middelbaar onderwijs willen verder zetten in Kabwe de dichtst bijgelegen stad. Een tiental studenten logeren daar samen in een huisje waar zij studeren en zelf koken. Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden om zo samen te leven zijn die kinderen zeer gemotiveerd en zeer dankbaar omdat zij meer geluk hebben dan duizenden van hun landgenoten en hoop hebben om een diploma te behalen. De verschillende projecten bereiken 45.000 mensen langs verschillende domeinen : opvoeding, landbouw, medische hulp, kliniek, apotheek, weeshuis, vrouwen clubs, waterputten, micro kredieten…. Alle projecten komen tot stand op initiatief van de bevolking ter plaatse.

Meer info: www.AbantuZambia.org